Trwające nabory

Tabela przedstawia listę aktualnych, planowanych i zakończonych naborów.
Po zakończeniu nabór będzie ujęty w zestawieniu przez 30 dni.

 
Lp Numer naboru Kod i nazwa działania Data rozpoczęcia Data zakończenia Tryb Status naboru
1 RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/21 RPZP.01.03.00 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej 29/09/2021 15/11/2021 Konkursowy Zakończony
2 RPZP.04.01.00-IZ.00-32-004/21 RPZP.04.01.00 Dziedzictwo kulturowe 29/09/2021 18/11/2021 Konkursowy Zakończony
3 RPZP.06.08.00-IP.02-32-070/21 RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne 02/11/2021 24/11/2021 Konkursowy Zakończony
4 RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 04/11/2021 26/11/2021 Konkursowy Zakończony
5 RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 04/11/2021 26/11/2021 Konkursowy Zakończony
6 RPZP.01.10.00-IZ.00-32-003/21 RPZP.01.10.00 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego 29/09/2021 30/11/2021 Konkursowy Aktualny
7 RPZP.05.04.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.05.04.00 Budowa i przebudowa dróg powiatowych 02/11/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
8 RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.05.03.00 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 01/09/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
9 RPZP.01.18.00-IZ.00-32-002/20 RPZP.01.18.00 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji 02/12/2020 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
10 RPZP.02.02.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.02.02.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 01/07/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
11 RPZP.01.12.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.01.12.00 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzeskiego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 01/09/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
12 RPZP.01.11.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.01.11.00 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego obszaru Metropolitarnego 01/07/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
13 RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.02.03.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 01/09/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
14 RPZP.05.01.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.05.01.00 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) 01/04/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
15 RPZP.05.06.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.05.06.00 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych 01/04/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
16 RPZP.05.02.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.05.02.00 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 01/07/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
17 RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16 RPZP.04.09.00 Rozwój zasobów endogenicznych 10/10/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
18 RPZP.01.14.00-IZ.00-32-001/17 RPZP.01.14.00 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym 14/06/2017 31/12/2023 Pozakonkursowy Aktualny
19 RPZP.09.10.00-IZ.00-32-001/21 RPZP.09.10.00 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych 21/01/2021 31/12/2023 Nadzwyczajny Aktualny
20 RPZP.04.01.00-IZ.00-32-003/19 RPZP.04.01.00 Dziedzictwo kulturowe 15/07/2019 31/12/2023 Pozakonkursowy Aktualny
 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin