Przydatne strony

Portal Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego www.rpo.wzp.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie www.wup.pl

 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin