Instrukcja użytkownika Serwisu Beneficjenta LSI2014 wersja 1.28 (PDF 1,9 MB)

Dokument zawiera opis funkcjonalności Serwisu Beneficjenta (aplikacji LSI2014). Szczegółowe  informacje  dotyczące merytorycznych  aspektów  wypełniania  formularza  wniosku o dofinansowanie znajdują się w dokumentach dotyczących danego naboru, dostępnych na stronach: www.rpo.wzp.pl  lub  www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego dla projektów w ramach EFS: Instrukcja EFS


W razie problemów technicznych z Serwisem Beneficjenta proszę wypełnić poniższy formularz. W opisie proszę podać numer naboru lub wniosku o dofinansowanie oraz jak najwięcej szczegółów np. sekcję wniosku, pkt wniosku, ewetualnie nr wyświetlonego błędu, rodzaj i wersję przeglądarki itp.
Na podany adres e-mail do kontaktu zostanie przesłana kopia wiadomości. Skontaktujemy się niezwłocznie!


Formularz kontaktowy

Wyślij
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin