Trwające nabory

Tabela przedstawia listę aktualnych, planowanych i zakończonych naborów.
Po zakończeniu nabór będzie ujęty w zestawieniu przez 30 dni.

 
Lp Numer naboru Kod i nazwa działania Data rozpoczęcia Data zakończenia Tryb Status naboru
1 RPZP.07.06.00-IP.02-32-P03/20 RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 29/12/2020 23/07/2021 Pozakonkursowy Zakończony
2 RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.02.03.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 01/09/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
3 RPZP.05.01.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.05.01.00 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) 01/04/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
4 RPZP.05.06.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.05.06.00 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych 01/04/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
5 RPZP.05.02.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.05.02.00 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 01/07/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
6 RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16 RPZP.04.09.00 Rozwój zasobów endogenicznych 10/10/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
7 RPZP.05.04.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.05.04.00 Budowa i przebudowa dróg powiatowych 02/11/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
8 RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.05.03.00 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 01/09/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
9 RPZP.01.14.00-IZ.00-32-001/17 RPZP.01.14.00 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym 14/06/2017 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
10 RPZP.01.18.00-IZ.00-32-002/20 RPZP.01.18.00 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji 02/12/2020 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
11 RPZP.01.12.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.01.12.00 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzeskiego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 01/09/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
12 RPZP.01.11.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.01.11.00 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego obszaru Metropolitarnego 01/07/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
13 RPZP.02.02.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.02.02.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 01/07/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
14 RPZP.04.01.00-IZ.00-32-003/19 RPZP.04.01.00 Dziedzictwo kulturowe 15/07/2019 31/12/2023 Pozakonkursowy Aktualny
15 RPZP.09.10.00-IZ.00-32-001/21 RPZP.09.10.00 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych 21/01/2021 31/12/2023 Nadzwyczajny Aktualny
 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin