Trwające nabory

Tabela przedstawia listę aktualnych, planowanych i zakończonych naborów.
Po zakończeniu nabór będzie ujęty w zestawieniu przez 30 dni.

 
Lp Numer naboru Kod i nazwa działania Data rozpoczęcia Data zakończenia Tryb Status naboru
1 RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22 RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 28/04/2022 13/05/2022 Pozakonkursowy Zakończony
2 RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 RPZP.08.10.00 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technoglogii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych 05/05/2022 19/05/2022 Konkursowy Zakończony
3 RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne 22/04/2022 24/10/2022 Konkursowy Aktualny
4 RPZP.05.06.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.05.06.00 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych 01/04/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
5 RPZP.05.02.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.05.02.00 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 01/07/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
6 RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16 RPZP.04.09.00 Rozwój zasobów endogenicznych 10/10/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
7 RPZP.05.04.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.05.04.00 Budowa i przebudowa dróg powiatowych 02/11/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
8 RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.05.03.00 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 01/09/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
9 RPZP.02.02.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.02.02.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 01/07/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
10 RPZP.01.11.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.01.11.00 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego obszaru Metropolitarnego 01/07/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
11 RPZP.01.12.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.01.12.00 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzeskiego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 01/09/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
12 RPZP.01.18.00-IZ.00-32-002/20 RPZP.01.18.00 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji 02/12/2020 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
13 RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.02.03.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 01/09/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
14 RPZP.05.01.00-IZ.00-32-001/16 RPZP.05.01.00 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) 01/04/2016 30/09/2023 Pozakonkursowy Aktualny
15 RPZP.01.14.00-IZ.00-32-001/17 RPZP.01.14.00 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym 14/06/2017 31/12/2023 Pozakonkursowy Aktualny
16 RPZP.09.10.00-IZ.00-32-001/21 RPZP.09.10.00 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych 21/01/2021 31/12/2023 Nadzwyczajny Aktualny
17 RPZP.11.01.00-IZ.00-32-001/22 RPZP.11.01.00 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19 26/05/2022 31/12/2023 Pozakonkursowy Aktualny
18 RPZP.04.01.00-IZ.00-32-003/19 RPZP.04.01.00 Dziedzictwo kulturowe 15/07/2019 31/12/2023 Pozakonkursowy Aktualny
 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin